Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla M.ST. Warszawy

O kancelarii

Nasza kancelaria działa nieprzerwanie od wielu lat na terenie Warszawy z włąsciwością egzekucyjną obejmującą dzielnice: Ochota, Ursus i Włochy.

Przed nowelizacją ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z 2007 roku obowiązywała poprzednia nazwa: Komornik Sądowy Rewiru VIII przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy.

Na terenie dzielnic: Ochota, Ursus i Włochy komornicy działający w obrębie właściwości Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy mają wyłączność spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

W pozostałych przypadkach komornik może prowadzić egzekucję z wyboru na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika (tj. Sądu Apelacyjnego w Warszawie). Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wybory komornika.