Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla M.ST. Warszawy

O kancelarii

Nasza kancelaria działa nieprzerwanie od wielu lat na terenie Warszawy z włąsciwością egzekucyjną obejmującą dzielnice: Ochota, Ursus i Włochy.

Przed nowelizacją ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z 2007 roku obowiązywała poprzednia nazwa: Komornik Sądowy Rewiru VIII przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy.

Na terenie dzielnic: Ochota, Ursus i Włochy komornicy działający w obrębie właściwości Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy mają wyłączność egzekucji z nieruchomości, własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego, odrębnejwłasności lokalu zyskane od gminy lub dewelopera, lokali zarządzanych przez współnoty mieszkaniowe.

W pozostałych przypadkach komornik może prowadzić egzekucję na terenie całego kraju.