Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla M.ST. Warszawy

Właściwość terytorialna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie Stefan Paweł Gitntowt podejmuje czynności na obszarze dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Ochota, Włochy oraz Ursus. Komornik posiada także prawo do podejmowania czynności na terenie właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.