Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla M.ST. Warszawy

Wnioski

Wnioski podstawowe

 • Wniosek egzekucyjny w sprawach cywilnych (KM)
 • Wniosek egzekucyjny w sprawach alimentacyjnych (KMP)
 • Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
 • Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego
 • Wniosek egzekucyjny w sprawach pracowniczych

Eksmisja

 • Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu opróżnienia lokalu mieszkalnego oraz wyegzekwowania świadczenia pieniężnego
 • Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Wnioski inne

 • Wniosek o wszczęcie egzekucji związanej z posiadaniem dokumentu
 • Oświadczenie dłużnika zajętej wierzytelności
 • Wniosek o ustanowienie kuratora prawa
 • Wniosek o nakazanie sprzedaży prawa
 • Wniosek o dokonanie sprzedaży prawa
 • Oświadczenie wierzyciela o przyjęcia prawa na własność